Kim był Święty Jakub?

Imię Jakub jest pochodzenia biblijnego. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego. Oznacza ono w dosłownym tłumaczeniu „niech Bóg strzeże”. Na ziemiach polskich znane było od wieku XIII a jak dzisiaj łatwo zauważyć pochodzą od niego utworzone nazwy miejscowości i nazwiska oraz związane są z nim przysłowia jak też nazwy potraw takie jak pieczone muszle św. Jakuba.

Jakub to imię wielu świętych Kościoła, którzy zasłużyli na takie miano swoim życiem i działalnością. Osoby te pochodzą z różnych zakątków świata a najbardziej znanym jest Jakub Starszy Apostoł. Nazywa się go również Większym dla odróżnienia od Jakuba Mniejszego– Młodszego także apostoła. Pozyskał on też miano Jakuba Pielgrzyma a często nazywano go Jakub z Composteli. Był on jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, synem rybaka Zebedeusza i Salome oraz bratem Jana Ewangelisty. Jako pierwszy z apostołów zginął śmiercią męczeńską. Wnuk Heroda Wielkiego kazał ściąć go mieczem a stało się to w czasie pierwszego prześladowania chrześcijan po Wielkanocy.

Jakub Starszy był jednym z wyróżnionych uczniów Chrystusa i stał się świadkiem wskrzeszenia córki Jaira oraz przemienienia na górze Tabor. Jego imię jest wspominane w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego. Obecnie św. Jakub jest patronem pielgrzymów, żebraków, robotników, aptekarzy a na wschodzie także uważany za opiekuna rybaków. W okresie średniowiecza powstał Zakon rycerzy św. Jakuba, który miał ochraniać pielgrzymów przybywających do Composteli. W Polsce patronuje on kilku znanym kościołom między innymi Bazylice w Nysie.

Prócz dwóch znamienitych apostołów w historii biblijnej odnajdujemy jeszcze jednego świętego o tym samym imieniu Jakuba Sprawiedliwego, postrzeganego, jako autora Listu św. Jakuba. Był on traktowany na równi z chrystusowymi uczniami. Uważany jest za brata Jezusowego, nie wiadomo dokładnie czy rodzonego, czy też stryjecznego. W kościele katolickim wspomnienie św. Jakuba przypada na różne dni w ciągu roku w zależności, od tego jak zostały przypisane poszczególnym świętym. Dzień Jakuba Starszego celebrowany jest 25 lipca, Sprawiedliwego – 3 maja, Jakub z Marchii ma ustanowione swoje święto na 28 listopada.