Czego patronem jest Jakub?

Święty Jakub uważany jest za pierwszego biskupa Jerozolimy. Stał się on ważną postacią dla chrześcijaństwa i jego krzewienia wśród ówczesnych narodów. Dał początek szlakowi pielgrzymkowemu, zwanemu dzisiaj Drogą św. Jakuba a także za jego sprawą powstała słynna na cały świat świątynia o nazwie Santiago de Compostela. Z tego też powodu zyskał on miano patrona pielgrzymów. Podróżował do Hiszpanii, głosić wiarę w Jezusa Chrystusa a przy tym prezentował się, jako prawdziwy pątnik.

Jego atrybutami w owym czasie był bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz i muszla. Wszystkie z wymienionych przedmiotów nierozłącznie związane są z pielgrzymowaniem. Jednak najbardziej intrygująca z nich jest muszla. Otóż ona również jest atrybutem pielgrzymów, tych podążających do Santiago de Compostela. Zbierali oni, bowiem muszle przegrzebków, występujących bardzo licznie na Atlantyku, a które to miały stanowić dowód odbycia drogi do grobu św. Jakuba. Dzisiaj są symbolem pielgrzymek i pielgrzymów podążających właśnie do Santiago de Compostela.

Święty Jakub Starszy Apostoł jest również patronem Hiszpanii i Portugalii. Z racji tego, że odbył w tamte rejony drogę z ważna misją. Patronuje także zakonom rycerskim. W życiu codziennym, jako swego opiekuna wybrali go sobie aptekarze, i robotnicy. Patronatem swym obejmuje żebraków a na Wschodzie rybaków, którzy zanoszą do niego prośby o pomyślne wiatry i obfite połowy. W Polsce ustanowiono go patronem i współpatronem różnych kościołów w całym kraju. Do najbardziej znanych należą bazylika archidiecezjalna w Szczecinie oraz bazylika w Nysie.

Wspomnienie świętego Jakuba w kościele katolickim przypada na dzień 3 maja a w Polsce 6. Wtedy to czcimy wszystkich trzech świętych: Jakuba Sprawiedliwego, Większego i Mniejszego- apostołów. Wśród objętych patronatem św. Jakuba byli niegdyś wojownicy, paszteciarze, woskarze, kowale wyrabiający łańcuchy, kapeluszników. Prócz całej gromady zawodów, jakimi ma się opiekować, poleca się mu także płody rolne oraz chorych na reumatyzm.