Święty Jakub Starszy Apostoł

Święty Jakubie, Patronie nasz, Twojej się opiece w szczególny sposób dzisiaj polecam
i proszę Cię, abyś mnie i moich bliskich swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach naszych.
Proszę Cię, wyjednaj mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.
Spraw to o drogi Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.

Tymi słowami wierni modlą się do świętego Jakuba Starszego Apostoła. Tak zwracają się do tego świętego przede wszystkim pielgrzymi. Uważany jest za ich oficjalnego patrona. Ponadto patronuje również aptekarzom, robotnikom, żebrakom, a w religiach wchodu także rybakom, zanoszącym do niego prośby o obfite połowy i dobre wiatry na morzu. W Polsce św. Jakub Starszy Apostoł ustanowiony został, jako patron i współpatron wielu kościołów, a najpopularniejszym z nich jest Bazylika w Nysie.

Ze względu na porywczy charakter i gwałtowne usposobienie Jezus nazwał Jakuba Starszego „Synem Gromu”. Po śmierci, Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Chrystusa stał się biskupem Jerozolimy. W czasie prześladowań chrześcijan został uwięziony wraz z Piotrem i skazany na śmierć przez ścięcie mieczem. Jako pierwszy z dwunastu braci apostołów poniósł śmierć męczeńską. Wedle historyka Euzebiusza, wydarzenie to przyczyniło się do nawrócenia kata, z którego rąk zginął Jakub Starszy. Bowiem przed śmiercią ucałował on swego oprawcę, a ten wzruszony tym gestem stał się wyznawcą Chrystusa i również poniósł śmierć męczeńską.

Z uwagi na fakt, że Jakub pielgrzymował do Hiszpanii i tam głosił wiarę chrześcijańską dzisiaj uznawany jest za głównego patrona tak Hiszpanii jak i Portugalii. Dniem święta obchodzonego ku jego czci jest 25 lipca. Kiedy data ta przypada na niedzielę wedle tamtejszej tradycji celebruje się tak zwany Święty Rok Jakubowy. W czasach średniowiecznych na terenach Francji i Hiszpanii Zakon rycerzy świętego Jakuba, który chronić miał pątników zmierzających do Composteli, najsłynniejszego wówczas miejsca odwiedzin pielgrzymkowych.