Uroczystość Jakuba apostoła

Jakub jest świętym kościoła katolickiego, jak też prawosławnego. Zyskując przydomek „Syn Gromu” jaki nadał mu sam Jezus Chrystus, stał się jego gorliwym wyznawcą, głosicielem i sługą. Stawiał służbę Bogu na pierwszym miejscu toteż po śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa stał się ważną głową rodzącego się chrześcijaństwa. Później krzewił wiarę w Chrystusa nie tylko tam gdzie żył, jako jeden z dwunastu apostołów, ale pielgrzymował także do Hiszpanii. W ten sposób zapoczątkował szlak pielgrzymkowy rozsławiony na cały świat, znany aż po dzień dzisiejszy, zwany Drogą św. Jakuba.

W późniejszym okresie był biskupem Jerozolimy a zmarł śmiercią męczeńską w obronie wiary. Nic, więc dziwnego, że Kościół uważa go za ważną postać w swojej historii i oddaje cześć. Dniem ustanowionym, jako święto Jakuba Sprawiedliwego, autora Listu św. Jakuba, jest na świecie 3 maja, w Polsce 6 maja. Data została zmieniona z uwagi na święto Maryi Królowej Polski przypadające właśnie na 3 maja. Natomiast wspomnienie w liturgii kościoła katolickiego Jakuba Starszego Apostoła przypada na dzień 25 lipca.

Podobnie tego samego dnia postać ta czczona jest w Hiszpanii, jako, że św. Jakub obwołany jest patronem tego kraju. Tamtejsza tradycja nakazuje obchodzić tak zwany Święty Rok Jakubowy, jeśli 25 lipca przypada w niedzielę. Z kolei Cerkiew prawosławna dwa razy w roku wspomina Jakuba 30 kwietnia i 30 czerwca a wedle kalendarza gregoriańskiego odpowiednio 13 maja i 13 lipca. W Nysie z uwagi, na fakt, że znajduje się tam bazylika pod wezwaniem św. Jakuba odbywa się co roku 24 lipca Jarmark Jakubowy.

Wymienione dni, w których przypadają uroczystościami ku czci św. Jakuba są jednocześnie datami imienin. W ciągu roku jest ich znacznie więcej bowiem Jakuba obchodzi się 28 stycznia, 5, 7, 9 i 22 lutego, 3 i 14 marca, 3, 17, 27, 29 i 30 kwietnia, 1, 6 i 11 maja, 5 i 8 czerwca, 5, 14, 25 lipca, 6 i 23 sierpnia, 2 i 9 września, 9 i 21 października, 1, 19, 27 i 28 listopada. Dodatkowo parafie, którym patronuje św. Jakub w tych dniach przeżywają odpust ku czci tego świętego.